Mieszkaniowym węzł cieplny jak usunąć kamień z wymiennika ciepła i zjawisko twardej wody z całej instalacji ciepłej i zimnej wody w mieszkaniu.

W instalację grzewczą z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi wyposażane są praktycznie wszystkie wzniesione w ostatnich latach wielolokalowe budynki mieszkalne przyłączone do miejskiego systemu ciepłowniczego.

Co określa termin mieszkaniowy węzł cieplny?
Mieszkaniowa stacja cieplna, określana również innymi nazwami handlowymi: logoterma, indywidualna stacja mieszkaniowa, miniwęzeł, mieszkaniowy węzeł cieplny, itp., to niewielkie, kompaktowe urządzenie ciepłownicze, zasilane nośnikiem ciepła poprzez dwuprzewodową instalację z niskoparametrowego źródła ciepła (jednofunkcyjnego węzła cieplnego lub lokalnej kotłowni), służące do zapewnienia ogrzewania i decentralnego przygotowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby pojedynczego mieszkania lub lokalu użytkowego.
Jak działa mieszkaniowa stacja cieplna.
Zasada funkcjonowania mieszkaniowego węzła cieplnego jest dosyć prosta. Czynnik grzewczy (nośnik ciepła w postaci gorącej wody)  przesyłany ze źródła ciepła do mieszkaniowego węzła cieplnego i kierowany jest za jej pośrednictwem do instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu, zaś w okresie, gdy ogrzewanie jest wyłączone, zwracany przewodem powrotnym do źródła ciepła. Z chwilą odkręcenia kranu i rozpoczęcia poboru ciepłej wody użytkowej w mieszkaniu, cały strumień czynnika grzewczego kierowany jest w sposób automatyczny na stanowiący część w mieszkaniowym węźle cieplnym wymiennik odpowiedzialny za przygotowanie ciepłej wody. Zimna woda użytkowa wodociągowa pobrana z instalacji danego mieszkania, przepływając przez wspomniany wymiennik zostaje na zasadzie przenikania ciepła podgrzana czynnikiem grzewczym do wymaganej temperatury (ok. 55oC) i skierowana do punktu czerpalnego (np. kranu w mieszkaniu). Z chwilą zakończenia poboru ciepłej wody użytkowej, czynnik grzewczy zostaje na powrót skierowany do zasilania instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu. 
Jak więc widzimy, ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w tym systemie niemal tuż przy punkcie jej poboru oraz w chwili gdy chcemy z niej skorzystać. W tym zakresie mieszkaniowy węzł cieplny działa niczym klasyczny przepływowy podgrzewacz wody, tyle że zasilany czynnikiem grzewczym, a nie np. energią elektryczną czy gazem. Co równie istotne,  w wymieniku cieplnym (płytowym) w żadnym momencie nie następuje mieszanie się zimnej wody użytkowej dostarczanej z wodociągów, służącej jako "surowiec" do przygotowania ciepłej wody użytkowej z przygotowywaną w źródle ciepła (wymiennik cieplny) gorącą wodą, służącą jedynie jako nośnik ciepła - czynnik grzewczy zasilający płytowy wymiennik cieplny. 

Mieszkaniowe węzły cieplne mimo swoich zalet takich jak:

 • bezpieczeństwo użytkowania;
 • bezobsługowy charakter;
 • centralne ogrzewanie i ciepła woda z jednego urządzenia;
 • pełna niezależność ogrzewania poszczególnych lokali;
 • sezon grzewczy nie istnieje - ogrzewanie i ciepła woda użytkowa dostępne przez cały rok;
 • licznik zużycia ciepła zainstalowany dla każdego lokalu;
 • indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania;
 • możliwość zastosowania elektronicznych systemów sterowania ogrzewaniem w mieszkaniu;
 • eliminacja centralnego przygotowania c.w.u. i cyrkulacji - obniżenie kosztów jej dostawy;
 • wysoka wydajność c.w.u. - max. 22 l/min ciepłej wody o temp. 55oC.
 • wysoki poziom higieny w przygotowaniu c.w.u.;
 • łatwa w montażu;
 • niewielka ilość zajmowanego miejsca;
 • optymalizacja jednorazowych kosztów inwestycyjnych w połączeniu z cyklicznymi wydatkami eksploatacyjnymi;
Poziadaja równiez wady:
 • wysokie początkowe koszty inwestycyjne (mieszkaniowa stacja cieplna wraz z licznikiem ciepła i szafką montażową to koszt ok. 4500 zł brutto)
 • okresowa legalizacja licznika ciepła (co 5 lat - koszt ok. 220 zł brutto)
 • gwarancyjny wymóg serwisowania urządzenia przez autoryzowanego serwisanta(corocznie)
 • wysokie koszty części zamiennych np. wymiana wymiennika ciepła
Co powoduje koniecność wyminy wymiennika ciepła w mieszkaniowym węzle cieplnym?
Powyżej opisywaliśmy działanie mieszkanioweg węzła cieplnego, który zailany jest zimną wodą wodociagową oraz wodą ciepłą jako czynnik cieplny.
Woda ciepła jako czynnik cieplny powinna byc wodą zdeminiralizowaną czyli taką, która nie powoduje szeroko rozumianej korozjii instalacji ciepłowniczej. Woda ta musi być pozbawiona zwiazków tworzących osady wewnatrz rur, które wpływaja na wymianę ciepła w wymiennikach.  Przygotowanie takiej wody leży zregóły po stronie instytucji dostarczajacej czynnik cieplny (np. MPEC). Z punktu właściciela mieszkaniowego węzła cieplnego na jakość tej wody nie mamy pływu i w przypadku awarii naszego wymieniia w obwodzie, w którym działa czynnik grzewczy powiniśmy uzyskać zwrot kosztów naprawy od instytucji dostarczającej czynnik cieplny.
Zimna woda użytkowa dostarczana z wodociagów, której część wykozystujemy do otrzymania ciepłej wody użytkowej, posiada skład, który jest nam znany, ogdyż podawany jest na stromach internetowych np. MPWiK. Ponieważ znamy skład wody dostarczanej to powinniśmy stosować takie urządzenia, na których pracę nie wpływa skład dostarczanej wody. W przypadku usterek urządzeń spowodowanych składem wody musimy liczyć sie z faktem, że sami poniesiemy koszty naprawy.
Woda dostarczana zwykle zawiera węglany, siarczany oraz krzemiany, które przyczyniaja się do powstawania osadów dają kamień kotłowy mieszany.

Czynniki mające wpływ na osadzanie się kamienia:
 • Im wyższa (tymczasowa) twardość wody, tym więcej kamienia się osadzi.
 • Im wyższe jest pH (odczyn zasadowy) wody, tym większa będzie tendencja do odkładania się kamienia
 • Im wyższa jest temperatura, do której podgrzewa się wodę, tym więcej kamienia się wytrąci w wymienniku ciepła miejscu ogrzewania wody zimnej uzytkowej aby stała sie ciepłą woda użytkową. (Straty ciepła jakie następują w wyniku narastania kamienia przedstawia rysunek poniżej)
Mimo, że mieszkaniowe węzły cieplne wytwarzają ciepłą wodę użytkową w zakresach nisko temperaturowych (~55 stopni C) to przy twardej wodzie proces osadania się kamienia w wymienniku cieplnym oraz w całej instalacji wodnej w miszkaniu będzie zachodził i awaria może nas zaskoczyć jak zwykle w jak najmniej oczekiwanym przez nas momencie.
Płyty wymiennika zanieczyszczone kamieniem
Płyty wymiennika zanieczyszczone kamieniem

Co możemy zrobić aby się zabezpieczyć przed kamieniem kotłowym?

Najprostrzym najtańszym i bez inwazyjnym (brak konieczności ingerencji w istniejacą instalację) jest zakupienie i zamontowanie samodzielnie generatora marki IMPULS. W przypadku zmiany/ sprzedaży mieszkania generator jest łatwy do zdemontowania i zamontowania w nowej lokalizacji.

W instalacji wodnej w logotermie z reguły używane są rury o średnicy 3/4 cala. W zależności od dostępnego miejsca na instalację możemy okreslić kilka lokalizacji instalacji:

 • pierwsze - na rurze zasilajacej w wode użytkową zimna przed zaworem w mieszkaniowym wężle cieplnym  (patrz rysunek nr 1)
 • drugie - na rurze zasilajacej w wodę zimna użytkową zimna w mieszkaniowym węźle cieplnym przed licznikiem  (patrz rysunek nr 2)
 • trzecie - na rurze zasilajacej w wodę zimna użytkową zimna w mieszkaniowym węźle cieplnym za licznikiem w dwóch miejscach (patrz rysunek nr 3)
Uwaga!: Zasilanie generatora to 230V prąd zmienny, ale na specjalne zamówienie można zakupić urządzenie z zasilaniem 24V prąd zmienny lub prąd stały.
rysunek nr 1 rysunek nr  2 rysunek nr 3

Mozna również podejść do problemu globalnie i zabezpieczyć cały budynek klikoma generatorami IMPULS. W takim przypadku wspólnota, spóldzielnia mieszkaniowa powinna uchwalić stosowną uchwałę i zlecić dobór odpowiednich generatorów IMPULS.
W przypadku pytań oraz wsparcia przy doborze generatorów IMPULS proszę o kontakt na e-mail piotr@intelio.com.pl lub telefon pod nr  502342155.

Nasza oferta z branży generatorów impulsowych to seria:

Mieszkanie (rury do 1”)

Dom i blok, (rury 1” - 3")

Spółdzielnie i produkcja, hotele (rury 3”-10”)

Przemysł (rury 10” i większe)

Potrzebujesz wsparcia przy doborze generatora IMPULS - napisz piotr@intelio.com.pl lub zadzwoń 502342155