Złoża

Złoża do demineralizacji wody.     35 zł brutto / litr 

Dwuskładnikowa mieszanina :

 

  • Kationitu (wodorowego H2) – wymienia kationy

  • Anionitu (wodorotlenowego (OH)2 ) – wymienia aniony

do całkowitego oczyszczania wody z wodorowęglanów, siarczanów, chlorków, kwasów.

Osiągana pełna czystość [0] μS

Nie możemy odnaleźć pasujących produktów do zaznaczenia.